En torrboll som suger åt sig fukt

Har Söker information om fuktskador och hur de uppstår. Kikar även hur man kan motverka och ta bort fuktproblem. Tydligen är det vanligt att man upptäcker fuktproblem i samband med köp eller försäljning av hus. Anledningen att det är just då man upptäcker problemen är att det kanske är första gången man gör en grundlig inspektion av fuktkänsliga ytor i fastigheten.

Det är vanligt att fuktskador dyker upp i källare. Fuktskadan kan komma från vatten som tränger igenom väggar eller tak. Om väggen är full av fukt behövs det dränering och utvändig tätning. Vid mindre fuktangrepp kan du ibland fixa problemen på egen hand med putsbruk. 

Fukt på vinden kan härledas från fukt i huset som stiger upp på vinden eller ett läckande tak. Det är viktigt att ha rätt temperatur på vinden. Ett råd för att hålla bort fukten på vinden är att du går upp och inspekterar utrymmet 2 gånger per år. Då hinner du se eventuella fuktskador i god tid och kan förhindra att de blir mer omfattande.

Finns flera bolag som arbetar med fuktproblem i fastigheter. Ett av dessa bolag kan du läsa mer om här. Jag är inte expert på vilka aktörer som är att rekommendera. Mitt tips är att kolla igenom ett par företags hemsidor, se vilka arbeten de utfört, recensioner från kunder och slutligen ett samtal där du ställer frågor kring hur de arbetar, vilka material de använder, garantier och självklart vad de uppskattar för pris och tid för projektet du önskar hjälp med.

Kommer ihåg att vi hade en Torrboll i min farbrors hus när jag var ung. Torrbollen är en liten plastkonstruktion som suger upp fukt i utrymmen.