Hissar i Stockholm

Mariahissen

Mariahissen är en av några berömda gamla hissar som uppfördes i Stockholm och som har en anrik historia. Mariahissens uppgift var att förbinda övre delarna av Mariaberget med Riddarfjärdens södra strand. Det var många människor på den tiden runt 1900 som valde att ta den vägen, närmare 3000 personer. Mariahissen är 28 meter hög och insprängd i berget vid Söder Mälarstrands östra del.

Den berömda hissen uppfördes mellan 1885–1887 efter ritningar av en arkitekt vid namn Gustaf Dahl. Tomten vid Söder Mälarstrand fick delvis sprängas in i Mariabergets klippa. Hela 22500 m³ berg fick sprängas bort innan bygget av hissen kunde påbörjas. Byggnaden gjordes i nygotisk stil med tinnar, torn och spetsbågefönster.

Katarinahissen

Mycket har hänt med Katarinahissen sedan den uppfördes första gången i början på 1880-talet, då den bestod av ett torn som var trettiofem meter högt och hade två hisskorgar. Att åka upp i hissen tog hela fyrtiofem sekunder och under denna ”långa” tid hann man gott och väl förbereda sig för den otroliga utsikt som väntade när man kom upp. 1933 så beslöts att hissen skulle rivas och en helt ny hiss i funkisstil skulle byggas istället samt ett café på toppen, Café Gondolen. Hur många människor som hissen hann transportera upp och ned under dess sjuttio år långa liv kan man bara spekulera i. Till slut tvingades man stänga hissen på grund av slitage, men under 2017 så uppförde man en ny hiss igen.

Hemlig hiss i Glastornet

Stockholmarna har spekulerat under längre tid om det verkligen finns en hiss inuti Edvin Öhrströms glastorn på Sergels torg. I samband med renoveringen av tornet avslöjas nu att den rymmer en hiss som har använts för underhållsarbeten. Möjligheten finns alltså att ta sig upp till toppen av tornet, 37,5 meter högt, och blicka ut över staden. Men hissen är inte till för allmänheten så någon turistattraktion kommer den aldrig att bli. Under renoveringen kommer alla glasprismor i tornet att plockas ner och tvättas samt trasiga delar byts ut mot nya.

Renoveringen beräknas kosta 30 miljoner kronor och ta ett år.