Positionsljus bil

Varför används positionsljus på bil? Det som är bra med positionsljus på bil, men även på andra fordon, är att medtrafikanter och andra personer som vistas på vägarna kan få en uppfattning om ett fordons storlek. Det går lättare att se ungefär hur långt eller brett fordonet är.

Det händer att man blandar ihop positionsljus med parkeringsljus. Skillnaden då mellan parkeringsljus och positionsljus, är att positionsljusen kan ha fler ljuspunkter under körning än vid parkering. Dessa är också ofta integrerade i strålkastare för halvljus, men kan också vara fristående.

Om positionsljusen är monterade på långsidan av längre fordon som t ex bussar, kan man också kalla dessa för sidomarkering.

Olika positionsljus på fordon

Ett positionsljus kan vara av olika ljusstyrka så länge det är svagare än bilens övriga ljus, men de kan även ha annan färg. e än bilens andra ljus. Vissa förhållningsregler finns att hålla sig till dock. Ljusen där bak ska alltid vara röda samt där fram ska alltid vara gula alternativt vita. Olika modeller av bilar har också olika varianter av positionsljus.

Positionsljus & regler

I de allra flesta länger gäller regeln att du ska ha halvljuset på när det är dagsljus, det finns så klart undantag i vissa länder.

Fordonet ska ha gult eller vitt ljus framåt samt rött bakåt.

Om du har ett arbetsfordon får du använda vitt ljus bakåt om det räknas som arbetsbelysning eller om du backar.

Reglerna vid besiktning kan skilja sig något beroende på vilket land det gäller.

Det är också annorlunda när det gäller hur många ljus som ska finnas på ett fordon. Främst skiljer det sig beroende på vad det är för typ av fordon. Generellt gäller att det ska finnas minst en lykta fram och bak på tvåhjuliga fordon som t ex motorcyklar. På breda fordon som bilar måste det finnas minst två lyktor fram och bak.